วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผลงานวิจัยออกโทรทัศน์

>>ได้รับความสนให้เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์จาก 600 ผลงานในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2558 ให้ออกโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสังคม ขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานวิจัย RUEE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ออกอากาศเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มา  NRCT CHANNEL 2 

ติดตามได้ทาง  https://www.youtube.com/watch?v=btCiuBD9giI&index=29&list=PLbiT4WMo2j3s1nrzEdF4RtRAv_S6wIwul

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น