วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับรางวัล The JIPA Award

>>วันที่25มิถุนายน2557 อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ The JIPA Award สาขา Best Invention in Green Technology จากJapan Intellectual Property Association ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ “การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร” เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งผลงานดังกล่าวถูกคัดเลือกจาก 600 ผลงานทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น