วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557

>> รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557 ด้านประสบความสำเร็จด้านการศึกษา คัดเลือกจากชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2

>>ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2 การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (ประเภทอาจารย์) ด้านแนวทางการเรียนการสอน ในงานประชุมเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่8 "การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" RMUTKM+2 ณ มทร.ศรีวิชัยสงขลา โดยมีผลงานที่คัดเลือกจาก 11 มหาวิทยาลัย วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  2558.

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


>>ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปีที่ 65 ฉบับที่ 20775 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 หน้า16 เรื่องมทร.ล้านนาเจ๋งกวาด 6 รางวัลวิจัยสิ่งประดิษฐ์ โดย อ.วิสูตร อาสนวิจิตรได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Prize (SIIF2014) ภายใต้ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร (Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process) ในงาน SIIF2014: Seoul International Invention Fair 2014  ซึ่งจัดโดยสถาบัน KIPA: Korea Invention Promotion Association สถานที่จัด COEX-A กรุงโซล สาธารณรัฐประเทศเกาหลีใต้

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับรางวัล The JIPA Award

>>วันที่25มิถุนายน2557 อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ The JIPA Award สาขา Best Invention in Green Technology จากJapan Intellectual Property Association ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ “การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร” เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งผลงานดังกล่าวถูกคัดเลือกจาก 600 ผลงานทั่วประเทศ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Prize (SIIF2014)

>>ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Prize (SIIF2014) ภายใต้ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร(Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process) ในงาน SIIF2014: Seoul International Invention Fair 2014  ซึ่งจัดโดยสถาบัน KIPA: Korea Invention Promotion Association สถานที่จัด COEX-A กรุงโซล สาธารณรัฐประเทศเกาหลีใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2557

ผลงานวิจัยออกโทรทัศน์

>>ได้รับความสนให้เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์จาก 600 ผลงานในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2558 ให้ออกโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสังคม ขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานวิจัย RUEE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ออกอากาศเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มา  NRCT CHANNEL 2 

ติดตามได้ทาง  https://www.youtube.com/watch?v=btCiuBD9giI&index=29&list=PLbiT4WMo2j3s1nrzEdF4RtRAv_S6wIwul