วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

"ภิกษุสันดานกา"

อ้างอิงจาก http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?user=smhos2&board=3&id=307&c=1&order=numtopic

"ภิกษุสันดานกา" ผลงานนายอนุพงษ์ จันทร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม จากการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2550

ผศ.เสถียร วิพรมหา เลขาธิการเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า ภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ทั้ง 2 รูป เอาหัวชนกัน หลับตา มีปากแหลมเหมือนปากของอีกา แสดงกิริยาแย่งด้ายสายสิญจน์และตะกรุดในบาตร สักยันต์ รูปกบอยู่ในท่าผสมพันธุ์ ส่วนร่างกายของพระด้านขวา มีภาพตุ๊กแกอยู่ในท่ากำลังผสมพันธุ์ด้วย ในย่ามพระมีลูกกรอกแสดงถึงความเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยผู้หญิงกำลังทำท่าผสมพันธุ์อยู่ ซึ่งคณะสงฆ์ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเกี่ยวกับภิกษุสันดานกา ไม่ได้กล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ขนาดนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง เป็นการดูหมิ่นและเหยียดหยามพระสงฆ์ไทยโดยภาพรวม สื่อให้เห็นว่า พระสงฆ์มีพฤติกรรมเป็นเหมือนในภาพ สอนสังคมเกิดความลุ่มหลงต่อไสยศาสตร์แบบหลับหูหลับตาโดยไม่ใช้ปัญญา เป็นภาพไม่สร้างสรรค์

ศ.ดร.สุพรรณี กล่าวว่าเท่าที่ทราบ ศิลปินไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ทางศาสนา แต่วาดตามสิ่งที่ได้อ่านในพระไตรปิฎก และหนังสือเล่มอื่นๆ ขอย้ำว่า ม.ศิลปากรไม่ได้นิ่งนอนใจ จะหารือคณะกรรมการศิลปกรรมแห่งชาติว่า จะยุติการนำเสนอภาพในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้ง 53 หรือไม่ และจะชี้แจงให้ทราบภายหลัง หลังจากที่ ศ.ดร.สุพรรณี ออกมารับหนังสือแล้ว ผู้ชุมนุมได้เดินทางกลับ

ทัศนคติผู้เรียบเรียง : หากแต่ด้านหนึ่งของวงการศาสนาคงจะเลี่ยงสำหรับการตอบคำถามไม่ได้ว่า มีภิกษุที่มีพฤติกรรมที่ได้สื่อออกมาดังภาพวาดรูปนี้จริง หาใช่การลบหลู่ไม่ แต่กลับเป็นการสะท้อนมุมมองของศาสนาได้อย่างชัดเจนโดยรูปได้สื่อให้เห็นถึง วิถีการดำรงอยู่ของมนุษย์ในสถานะหนึ่งที่ยังลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งอันเป็นกิเลส และผู้วาดเลือกใช้สีส้มเป็นตัวแทนแห่งไอกิเลสได้อย่างลงตัว ผู้เรียบเรียงได้มีโอกาสอ่านหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งที่ "หลวงปู่ขาวได้เทศนาให้ลูกศิษย์ว่า หากเก็บกิเลสในห้องก็ล้นออกมา เก็บใส่บ้านก็ล้นออกมา เก็บใส่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ ทวีป และโลก กิเลสก็ล้นออกมาอยู่ดี " ดังนั้รูปภาพนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการสะท้อนกิเลสแค่จุดนิดเดียวเท่านั้นเองให้แก่ ประชาชนได้ทราบเท่านั้นเองครับ ....... ขอขอบคุณสำหรับผลงานดีชิ้นนี้ครับ.

เรียบเรียงโดย : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพย์:053-921444 ต่อ 1012 Email: visut@rmutl.ac.th website : https://sites.google.com/site/iamvisut/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น