วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาขยายผล STEM-รร.สะเมิงพิทยาคม


ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาขยายผลด้าน STEM
++24-พ.ค. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสะเต็มศึกษา ให้กับครูทุกแผนกของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ภายใต้โจทย์ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งผลจากการอบรมทางคณะครูของโรงเรียนจะได้นำแนวทางไปใช้ในการสร้างกิจกรรมด้านสะเต็มให้กับนักเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ติดตามทาง :: https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?ref=ts&fref=ts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น