วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทีมสะเต็มราชมงคล้านนาขยายผลที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

++27 พ.ค 2560 (ช่วงนำเสนอ) รุ่นที่ 1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ติดตามได้ทาง :: https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?ref=ts&fref=ts


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น