วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ฉลาดแกมดีที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=aAIZGfN59Fs&feature=related

ฉลาดแกมโกง..แค่โลภก็โง่แล้ว

ทัศนคติของผม : ประวัติศาสตร์ของการศึกษาทยได้สะท้อนออกมาให้เห็นแล้ว ว่าการศึกษาที่ถูกสอนให้เชื่อจำและทำตามมาตลอดว่า การศึกษาเป็นสิ่งที่ดี และมักมองในมุมดีเสมอ หาก คำว่าฉลาดแกมโกง ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ของการศึกษาที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาที่มีปัญญาสูงขึ้น โดยคนนั้นเลือกใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้คน สังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ ซึ่งสามารถเห็นและสัมผัสได้ง่ายในสังคมทั่วไป
อย่าหลอกตัวเอง ..เปลี่ยนสังคมฉลาดแกมโกง ให้เป็นสังคมฉลาดแกมดี..กันเถอะ

วิสูตร อาสนวิจิตร
iamvisut@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น