วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ครู "เรือจ้างกลางใจ"
ครูที่ดี คือ อะไร ? คำถามที่อยู่ในใจฉันเสมอ
ใช่คนที่สอนให้เด็กสอบได้คะแนนสูงๆ แค่นั้นเหรอ
ในวันที่ฉันกำลังจะยอมแพ้กับความฝันที่จะเป็นครู
ฉันก็พบกับคำถามของคำถามนี้
ครูไม่ใช่ แค่คนที่สอนหนังสือ
แต่ต้อง อดทน เสียสละ เพื่อขัดเกลาลูกศิษย์
เป็นคนที่รู้ผิดชอบ ชั่วดีในชีวิตต่อไป
นั้น คือ "ครูที่ดี"

ทัศนคติของผม : รู้สึกดีถึงคุณค่าของความเป็นครู หากแต่ตนเองขณะนี้ได้อยู่ในบทบาท 2 บทบาท คือ ครูและนักเรียน ทำให้มีความรู้สึกดีๆๆ มากครับ และยิ่งไี้ด้ดูโฆษณานี้แล้วยิ่งทำให้มีความรู้สึกดีมากขึ้นครับ ขอเถิดทูนพระคุณครูทุกท่านครับ..............ขอบคุณที่ตนเองมีโอกาศได้มีครูที่ดีครับ

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=q6euDTCqqAI&feature=related

วิสูตร อาสนวิจิตร
iamvisut@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น