วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทีมวิจัย Ruee ลงบทความในวารสาร EC Magazine

ทีมวิจัย Ruee โดย อ.วิสูตร อาสนวิจิตร อ.อาทิตย์ ยาวุฑฒิและดร.พานิช อินต๊ะได้รับความสนใจให้ลงบทความในหนังสือ วารสาร EC Magazine,เรื่อง'ไฟฟ้าสถิตกับวายร้ายอนุภาคฝุ่น", ฉบับที่ 53 ปีที่ 9 ,หน้า 20-26, เดือน มค-กพ 2554.

เนื้อหาในบทความประกอบด้วย
1.ทำไมต้องคำนึงถึงคุณภาพอากาศ
2.
ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพ
3.ใครเป็นผู้เสี่ยงต่อผลกระทบจากฝุ่นละออง
4.ไฟฟ้าสถิตกำจัดฝุ่นอย่างไร
5.
หลักการของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
6.
ข้อดีของไฟฟ้าสถิตสำหรับกำจัดอนุภาคฝุ่น

วิสูตร อาสนวิจิตร
iamvisut@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น