วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขยายผลด้านSTEM Education วอศ.เชียงใหม่

++3 มิ.ย 2560 รุ่นที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ติดตามได้ทาง :: https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?ref=ts&fref=ts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น