วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ออกโทรทัศน์รายการมองมุมใหม่ Five Focus (ททบ.5)ออกโทรทัศน์รายการมองมุมใหม่ Five Focus ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา STEM-RMUTL ออกทีวีรายการ ..มองมุมใหม่ Five Focus ทางช่อง ททบ. 5 "ตอน หลักสูตร STEM ศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ"

ติดตามทาง:: https://m.youtube.com/watch?v=EtH9PskqtK0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น