วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ออกสื่อโทรทัศน์รายการโฆษณาที่ผลิตโดยทีมงานกบนอกกะลาอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรได้ออกสื่อโทรทัศน์รายการโฆษณาที่ผลิตโดยทีมงานกบนอกกะลา เรื่อง STEM for TVET การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับอาชีวศึกษา ร่วมกับ ทีมงานกบนอกกะลาบริษัททีวีบูรพาจำกัด โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  ถ้าไม่รู้ว่าจบอาชีวะแล้วทำอะไรได้บ้าง เราก็ต้องทำให้เขาเห็นภาพ เริ่มจากพัฒนาครูให้เข้าใจ STEM for TVET แล้วจะได้ช่วยให้เด็กเข้าใจ คิดเป็น และรู้ว่าเรียนอาชีวะไปแล้วทำอะไรได้บ้างวิสูตร อาสนวิจิตร ทีม STEM for TVET ราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุนโดย เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ออกรายการทุกสื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น