วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่3

นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่3 สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น
เรื่อง Efficiency Testing of Closed Loop Smoke Detector for Incinerator
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น