วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิทยากร"การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21"


 29-31กค.-2559 ทีมสะเต็มล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย สอศ. สสอ. ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21" ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น