วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เป็นวิทยากร STEM for Engineering (CM)


วันที่ 8-12มิ.ย.2559 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่(STEM Education) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ประจำปีกาศึกษา2559 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ดอยสะเก็ด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น