วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิทยากร STEM Education (กรอ.อศ.ก่อสร้าง สถาปัตย์และโยธา)


วันที่ 3-5 มิ.ย.2559 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น