วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เป็นวิทยากร STEM Education (โครงการหลวงปางดะ)


วันที่27-29 พ.ค.2559 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการสอนแบบ STEM Education โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น