วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

วิทยากรค่าย STEM for TVET Camp

17-25 ก.พ. 2559 เข้าร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการค่าย STEM for TVET Camp : Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์+พลังคิด+เพื่ออนาคต โดยมีทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำนวนผู้เข้าค่าย 1,209 คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น