วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

รับรางวัลบทความดีเด่น

 
++ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่5" มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมพญางำเมือง,จังหวัดพะเยา,28-29 มกราคม 2559.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น