วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

ญ.หญิง

จินตนาการ ความนึกคิด ความรู้สึก และคุณค่าทางรสนิยม .....
ฝักใฝ่ตามหา ตัญหา กามอารมณ์ ...........................................
ความฮัก หรือ ความหลง ........................................................
จุดสุดท้ายก็แก่เฒ่า ทั้ง ชาย หญิง...........................................
ยิ่งเยอะ ยิ่งลด ........................ สุดท้ายก็แค่นั้น.......................
จงทำดีไว้เถิด..........................................................................

iamvisut@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น